Meet the artist

Helena Winberg(f.1982) skapar under aliaset "Caritaritar" klassisk bildkonst med motiv som surmulna skogsväsen, blossande vardagsgudinnor och kompromisslösa badkärringar med låst toadörr. Det är toner av tantparfym, rock 'n' roll och gamla serietidningar. Verken säljs sen som prints, där vissa av motiven har handkolorerade gulddetaljer. Hon trycker sina prints på högkvalitativt, lite tjockare papper som är syrafritt och håller färgen länge. Alla print är skurna för hand.

Hon har alltid älskat att rita och måla och startade 2019 CARITARITAR då hon märkte att många ville köpa hennes konst. Vid sidan av konsten jobbar hon extra med funktionsvarierade personer inom daglig verksamhet och som fritidsassistent samt håller ibland även i kreativa workshops för barn.


Helena Winberg(b.1982) creates classic visual art under the alias "Caritaritar" with motifs such as sullen forest beings, flaring everyday goddesses and uncompromising bathers with locked toilet doors. There are notes of aunt perfume, rock 'n' roll and old comic books. The works are then sold as prints, where some of the motifs have hand-coloured gold details. For the prints she uses high-quality, slightly thicker paper that is acid-free and keeps the color for a long time. All prints are cut by hand. 

She has always loved to draw and paint and in 2019 started CARITARITAR when she noticed that many people wanted to buy her art. In addition to art, she works extra with functionally diverse people in daily activities and as an after-hours assistant and sometimes also holds creative workshops for children.

Ikon för Verifierad av gruppen